Att leverera kvalitet är en självklarhet

Vår kvalitetspolicy bygger på att det är avgörande för vår framtid hur du som kund uppfattar våra tjänster och produkter i relation till dina krav och förväntningar. Med oss som partner ska du alltid kunna känna dig trygg.

Kvalitetspolicy

Trenad Nordic Måleri AB ska alltid sträva efter att leverera marknadens bästa kvalitet. Det gör vi genom:

 • stor yrkesskicklighet
 • ansvarstänk
 • genomtänkta samarbetsformer och rutiner
 • noggrann planering
 • lyhördhet och en öppen dialog
 • hög servicenivå
 • säkra leveranser.

Vi värnar om miljön

Vår miljöpolicy har som utgångspunkt att jordens resurser är begränsade och att naturens förmåga att hantera avfall minskar dagligen. Som kund hos oss ska du alltid kunna känna dig säker på att vi gör vårt yttersta för att värna om miljön.

Miljöpolicy

Trenad Nordic Måleri AB ska alltid arbeta med miljövänliga material och produkter som inte är astma- och allergiframkallande. Att tillämpa kretsloppstänkande och ha en låg resursförbrukning ska vara en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. Vi ska enbart arbeta med leverantörer som är miljöcertifierade, se utdrag från våra nuvarande leverantörers policys nedan.

Nordsjö:

Vi arbetar mycket aktivt för att våra produkter och tillverkningsprocesser ska vara miljövänliga. Kvalitet och miljö är sedan länge ledord och Akzo Nobel Decorative Coatings har varit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1993. 1996 blev vi ISO 14001-certifierade och utifrån en miljöpolicy har vi satt upp en rad miljömål som vi varje dag arbetar efter att uppfylla.

Vår ambition är att utveckla färgsystem med så liten miljöbelastning som möjligt. Ett exempel på våra miljömål är att vi ska kunna erbjuda vattenburna produkter för alla ändamål och detta arbete är långt framskridit. Vi har också ambitionen att få så många av våra produkter som möjligt miljömärka.

Alcro:

Alcro arbetar aktivt för att våra produkter och tillverkningsprocesser ska vara miljövänliga. Sedan 1997 är vi ISO 14001-certifierade och utifrån en miljöpolicy har vi satt upp en rad miljömål. I vår miljöpolicy står bl.a. att vi ska utveckla färgsystem med så liten miljöbelastning som möjligt. Ett exempel på våra miljömål är att vi ska kunna erbjuda vattenburna produkter för alla ändamål. Något vi redan kommit långt med.

Vi förstår vikten av en trivsam och säker arbetsmiljö

Vår arbetsmiljöpolicy grundar sig i att alla medarbetare ska trivas på jobbet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag.

Arbetsmiljöpolicy

Trenad Nordic Måleri AB ska lägga stor vikt vid att alla medarbetare har en trygg och trivsam arbetsmiljö. Det uppnår vi genom att:

 • ha arbetskläder och skyddsutrustning av hög standard
 • använda produkter och metoder som är arbetsmiljövänliga
 • skapa en stressfri arbetsplats
 • bemöta varandra med respekt
 • skapa en bra trivsel och gemenskap
 • satsa på personlig utveckling och kompetenshöjning.

Kommentarer inaktiverade.